FRESH AND CREATIVE, SURPRISING AND SHOCKING, IN HARMONY BETWEEN LOGIC AND IDEA MENTŌLS SHOW AND EVENT PRODUCTION GROUP SINCE 2000.

 

SVAIGI UN KREATĪVI, ASPRĀTĪGI UN ATRAKTĪVI, SASKAŅĀ AR IDEJU UN RESPEKTĒJOT KONCEPCIJU MENTŌLS PRODUCENTU GRUPA KOPŠ 2000. GADA.

 

 

PASĀKUMU KONCEPCIJAS UN SCENĀRIJI

KONSULTĀCIJAS

TV / VIDEO

ŠOVI

KORPORATĪVIE PASĀKUMI

SITUĀCIJAS EKSPERTĪZE

PRODUCĒŠANA

TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI

SARKANO PAKLĀJU PASĀKUMI

REKLĀMAS UN PR AKCIJAS

PRESES PASĀKUMI

SCENOGRĀFIJA

MĀKSLINIECISKAS KONCEPCIJAS

BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJAS

AUDIOVIZUĀLAS PERFORMANCES

FESTIVĀLI

REALIZĀCIJA

ATKLĀŠANAS CEREMONIJAS

MODES SKATES

KONCERTI

EVENT CONCEPTS AND SCRIPTS

SHOW PRODUCTION

CONSULTING

TV / VIDEO

LIVE ACTS

CORPORATE RECEPTIONS

SITUATIONAL EXPERTISE

PRODUCTION

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

RED CARPET EVENTS

PR AND ADVERTISING HAPPENINGS

MEDIA EVENTS

SET DESIGN

ART CONCEPTS

AWARD CEREMONIES

AUDIOVISUAL PERFORMANCES

FESTIVALS

SOURCING

OPENING CEREMONIES

FASHION SHOWS

CONCERTS

.

Built with Berta