FRESH AND CREATIVE, SURPRISING AND SHOCKING, IN HARMONY BETWEEN LOGIC AND IDEA MENTŌLS ŌPEN DESIGNS, SHOWS AND EVENT PRODUCTION GROUP SINCE 2000.
 

SVAIGI UN KREATĪVI, ASPRĀTĪGI UN ATRAKTĪVI, SASKAŅĀ AR IDEJU UN RESPEKTĒJOT KONCEPCIJU MENTŌLS PRODUCENTU GRUPA KOPŠ 2000. GADA.

 

 

INTERIOR PROJECT MANAGEMENT WORLDWIDE
INTERIOR DESIGN & PROJECTS
PRODUCT DESIGN & PROJECTS
DESIGN CURATING
FULL RANGE PRODUCTION
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
AWARD CEREMONIES
AUDIOVISUAL PERFORMANCES
FESTIVALS
CONSULTING

INTERJERA PROJEKTI UN TO VADĪBA
INTERJERA DIZAINS UN PROJEKTI
PRODUKTU DIZAINS UN PROJEKTI
DIZAINA KŪRĒŠANA
PILNA SERVISA PRODUCĒŠANA 
TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI
BALVU PASNIEGŠANAS CEREMONIJAS
AUDIOVIZUĀLAS PERFORMANCES
FESTIVĀLI
KONSULTĀCIJAS

.

Built with Berta